Inka Sjamanistische Geneeskunde

 

In de Workshop “ Inka Sjamanistische Geneeskunde”, zal Kuichy  de deelnemers voorzien van  de fundamentele wijsheid,  kennis en informatie van de Inka Priesters en Medicijn mannen;  en de  afstemmingen toereikend  om de  waarheid en kracht van de Inka  Weg te realiseren.   Kuichy verdiepte  de traditionele Inka wijsheid door onderzoek  in  zowel de oude wegen  van de Inka’s  als wel  in  de metafysische ontwikkelingen  van de moderne tijd.  Speciaal   het volgende zal  worden gegeven:

   v    Een introductie in de Inka kosmologie betrekking hebbend op het leven en het gezond maken

   v    Een introductie in de Quechua  taal van spirituele  woorden en uitdrukkingen van kracht

   v   Afstemmingen om een Inka tijd-ruimte bewustzijn van informatie mogelijk te maken 

   v    Deelname in een Inka Ceremonie van Healing


Uiteindelijk is de intentie van deze Workshop dat het zo’n transcendentale  spirituele ervaring zal zijn, dat het zaad van de Inka Sjamaan in Jou geplant zal worden en in jou zal bloeien en gedijen!


     De betreffende onderwerpen bevatten:

   v De Heilige Vier Elementen van Pachamama  - (Moeder Aarde)

       §  Vuur (Nina)   -  Zelf  Transmutatie 

       §  Water (Unu or Yacu)  - Zelf Zuivering (Reiniging, Loutering)

       §  Lucht (Wayra) – Zelf Hemelvaart

       §  Aarde (Pacha or Allpa)– Zelf Bevestiging

   v De Zeven Inka Niveaus van Bewustzijn  - Sumaq Kausay (Goed Leven)

       §  Eerste Inka Sleutel – Yachay (Wijheid)

       §  Tweede Inka Sleutel – Munay (Wil)

       §  Derde Inka Sleutel – Ruway (Aktie)

       §  Vierde Inka Sleutel – Khuyay (Liefde)

       §  Vijfde Inka Sleutel – Maskay (Onderzoek)

       §  Zesde Inka Sleutel – Kausay (Bestaan)

       §  Zevende Inka Sleutel – Ayni (Wederkerigheid, Wisselwerking)

   v De drie-delige aard van de mens in Inka Sjamanistische Geneeskunde

       §   De Condor  (Geest)  Kuntur

       §  De Puma  (Lichaam)  Andean Lyon

       §  De Slang (Denken)  Amaru

In deze workshop, zal Kuichy  ons leren  te ademen  volgens de Weg van “Sami’(Hoge Fijne Energie), welke het Pad zal openen om  “Allin Kausay” (Goed Levend) te realiseren.  En daarin de betekenis  te verduidelijken van het in praktijk brengen van het Universele principe van delen “Ayni “ (Wederkerigheid, Wisselwerking) door het voelen van de  Ongeconditioneerde  Liefde  van “Munay” (De magische en kosmische energie van liefde tezamen met menselijke wil). 

Ook zal iedere deelnemer, door deel te nemen aan deze intensieve workshop, baat hebben door prachtige healingen  te ontvangen, waaronder het helen van wonden uit vorige levens,  waarbij je bevrijd kunt  worden  van karmische banden;  een verjonging van je cel matrix; een  ontwaken van het geheugen van je  chromosomen ; en een verhoging van je immuun systeem.

 

Ceremonie - Een Offerande aan Pachamama – Omschriving      

In de al-oude Inka traditie, is het verrichten  van een Offerande (het geven van een gave) aan Pachamama (Moeder Aarde) een teruggeven voor wat  alle dagen ontvangen wordt vanuit de natuur. De mensen uit de Andes noemen dit  Ayni. Het is “De Wet van Wederkerigheid (Wisselwerking)” in actie. Door dit te doen,  brengen diegenen die deelnemen aan deze ceremonie  een nieuw verbindingspatroon met Pachamama tot stand door het creëren van  een verbinding  tussen het fysieke universum, de  persoonlijke kracht van de persoon, en de bron van liefde en wijsheid.  De Wet is: “Als je geeft, dan zul je ontvangen; en als je ontvangt moet je teruggeven ”. Dit is een eren van overvloed  met dankbaarheid.

Kuichy zal de Offerande om met jullie te delen met zich meebrengen   -   items  vanuit de Andes.  En van jullie wordt gevraagd om vanuit je eigen plek gaven mee te brengen uit het  mineralen-,  planten- en dierenrijk ,  wat  planten, bloemen, zaden en datgene mag zijn wat jouw hart en ziel raakt.  Op deze manier zullen we een krachtige offerande aan Pachamama verrichten. Ter voltooiing  van deze Offerande zal deze gave  samengebundeld en vastgebonden worden en dan in het vuur geplaatst.

Het verrichten van de Inka Offerande is een krachtig en veelbetekenend al - oud Ritueel  wat deelnemers  op één lijn brengt met hun persoonlijke intentie , aan ieder hulp en steun  brengend in alle  streven. Deze heilige Ayni  Offerande  is een weg  om wederkerigheid en goddelijke uitwisseling , de juiste liefde  relatie, en  balans en harmonie met onze kring van dierbaren  tot stand te brengen met  het geheel van het universum. En bij jou laat het de sjamaan, die jij in je draagt, ontwaken!


  Schema van de Workshop Dag-  Inka Sjamanistische Geneeskunde

         v Ochtend Klas: 9:00 to 13:00 

         v  Lunch Pauze: 13:00 to 15:00 

         v  Middag Klas:  15:00 to 17:00 

         v Ceremonie – Een Offerande aan Pachamama - 17:00 to 19:00 


Kuichy voorbereidend & zegenend Inka Offerande - in Peru


Keer Terug Naar de Start Pagina